Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:31:58 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Xín Mần phát huy vai trò đảng viên tiên phong phát triển kinh tế gắn xây dựng Nông thôn mới

Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, năm 2016

Read more...

Cần thêm nguồn lực đầu tư trong xây dựng Nông thôn mới ở Đồng Văn

Thời gian qua, Chương trình xây dựng Nông thôn mới (XD NTM) ở huyện Đồng Văn đã có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính người dân thông qua những chương trình, việc làm cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương.

Read more...

Xã Yên Hà tập trung nguồn lực xây dựng Nông thôn mới

Yên Hà là một trong hai xã của huyện Quang Bình được chọn “về đích” trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Read more...

Thôn Thanh Sơn phát triển du lịch cộng đồng gắn xây dựng Nông thôn mới

Việc xây dựng và phát triển các Làng văn hóa du lịch (VHDL) cộng đồng gắn xây dựng Nông thôn mới (XD NTM) là một trong những hướng đi quan trọng được tỉnh ta ưu tiên thực hiện nhằm bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương;

Read more...

Đồng chí Trần Đức Quý – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Yên Hà và Tiên Yên, huyện Quang Bình

Thực hiện kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch phân công phụ trách các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2017.

Read more...

Hiệu quả của Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn

Nhằm góp phần thiết lập cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư đặc thù giúp các xã nghèo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tổ chức lại sản xuất, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Read more...

Kiểm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Mậu Duệ và Đông Hà

Thực hiện kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh về kiểm tra các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014 đến hết năm 2015.

Read more...

Xây dựng nông thôn mới tại các xã biên giới tỉnh Hà Giang

Tỉnh Hà Giang có 07 huyện biên giới, trong đó có 06 huyện nghèo được hưởng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Read more...

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang

Thực hiện kế hoach số 149/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh về phân công phụ trách các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017,

Read more...

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Hoàng Su Phì

Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 06/6/2017, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Hoàng Su Phì

Read more...

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò