Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:40:52 Thứ bảy, ngày 24/06/2017

Hà Giang: Thực hiện điểm về cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới

Theo Đề án thực hiện điểm một số nội dung xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh Hà Giang, mục tiêu đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 20% số xã (trong tổng số 42 xã đăng ký XDNTM) và đến năm 2020 có 50% số xã (trong tổng số 89 xã) đạt chuẩn về XDNTM theo tiêu chí của tỉnh.

Read more...

Chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang)

Mới đây, ngày 18/8/2012, Agribank tỉnh Hà Giang vừa trao 50 tấn xi măng ủng hộ Chương trình xây dựng nông thôn mới cho xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Read more...

Công nhân viên chức lao động Hà Giang chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 04 –NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV), về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia XDNTM, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Read more...

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò