Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
00:35:25 Thứ năm, ngày 29/06/2017

Hệ thống Văn bản

Tìm kiếm:
Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp tin
Số 2229/CĐ-CTUBND Thông báo 16/06/2017

Công điện số 2229/CĐ-CTUBND về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa lũ

CV_2229_UBND_tinh_20170616025346630630_01.01.H22.pdf
Số: 1098/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 Quyết định 15/06/2017

Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh Hà Giang v/v thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định thành lập HĐ thẩm định tỉnh.pdf
Số 1857/CĐ-UBND Thông báo 23/05/2017

Công điện số 1857/CĐ-UBND về tăng cường quản lý thực phẩm đông lạnh khoog đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

CV_1857_UBND_tinh_20170524080105497490_01.01.H22.pdf
Số 1804/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định 22/05/2017

Quyết định số 1804/QĐ-BNN-VPĐP Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

so_1804_QD_Bo_nong_nghiep_1111111111111111.pdf
Số 870/QĐ-UBND Thông báo 17/05/2017

Quyết định số 870/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang Ban hành quy định về quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng, thuộc chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2017 - 2020

QD_870_UBND_tinh22222.pdf
Số 872/QĐ-UBND Quyết định 17/05/2017

Quyết định Số 872/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang

QD_872_UBND_tinh_11111111.pdf
Số 01/HD-VPĐP Thông báo 26/04/2017

Hướng dẫn số 01/HD-VPĐP thực hiện nguồn vốn Chương trình MTQG XDNTM tỉnh Hà Giang năm 2017

So_01_HD0001.pdf
Số 02/HD-VPĐP Hướng dẫn 26/04/2017

Hướng dẫn số 02/HD-VPĐP thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và XDNTM theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm trên địa bàn tỉnh Hà Giang

so_02_HD.pdf
Số 12/2017/QĐ-TTg Quyết định 22/04/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

12.signed_01.pdf
Số 2540/QĐ-TTg Quyết định 12/04/2017

Quyết định số 2540/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

2540.signed.pdf
Số 592/QĐ-UBND Quyết định 11/04/2017

Quyết định số 592/QĐ-UBND v/v ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Hà Giang năm 2016-2020

QD_592_Bộ tiêu chí 2017-2020.pdf
Quyết định số 442/QĐ-TTg Quyết định 11/04/2017

Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 Ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

17.4.11_442_QD-TTg_Ban hanh CTCT nam 2017 cua BCDTW.pdf
Số 466/QĐ-UBND Quyết định 24/03/2017

Quyết định Số 466/QĐ-UBND v/v phân bổ nguồn vốn thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2017

QĐ sô 466 phan bo von su nghiep 2017------22222222222.pdf
Số 467/QĐ-UBND Quyết định 24/03/2017

Quyết định Số 467/QĐ-UBND v/v phân bổ nguồn vốn thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2017 (nguồn vốn sự nghiệp)

Số 467/QĐ-UBND Quyết định 24/03/2017

Quyết định Số 467/QĐ-UBND v/v phân bổ nguồn vốn thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2017 (nguồn vốn sự nghiệp)

so_467_ phân nguon su nghiep năm 2017.pdf
Số 05/2017/TT-BNNPTNT Thông báo 01/03/2017

Thông tư Số 05/2017/TT-BNNPTNT  Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

TT 05.rar
Số: 01/2017/QĐ-UBND Thông báo 06/02/2017

Số: 01/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quy dinh co che bao ve moi truong rưng.pdf
Số 69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định 18/01/2017

Số 69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định Ban hành Số tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Số: 45/QĐ-TTg Thông báo 12/01/2017

Số 45/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình KH và CN phục vụ Chương trình XDNTM giai đoạn 2016 - 2020;

Quyết định sô 45 về khao học tham gia XDNTM-1.pdf
Số 01/KH-UBND Kế hoạch 03/01/2017

Kế hoạch tổ chức lễ phát động triển khai Đề án hỗ trợ một triệu tấn xi măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng nông thôn mới

KH_01_UBND_tinh_20170104090303905900_01.01.H22.pdf

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò