Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:12:57 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Tân Quang

 Sáng ngày 26/7/2017, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang. Cùng đi có Lãnh đạo các sở: Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Văn Phòng điều phối NTM tỉnh và Thường trực UBND huyện Bắc Quang.

 

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang

Sau khi kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển kinh tế tại các thôn, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh đã làm việc với Thường trực UBND huyện và Ban Chỉ đạo Chương trình NTM xã Tân Quang. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Đến nay, xã Tân Quang đã hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM, còn 4 tiêu chí chưa đạt đó là: Tiêu chí Giao thông;Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa;Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm;Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành, BCĐ xã chỉ đạo nhân dân các thôn làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu bãi rác tập trung và hoàn thiện Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

 

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của BCĐ huyện Bắc Quang và xã Tân Quang trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là công tác xây dựng cơ sở hạ tầng như: xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa. Để xã đạt chuẩn theo kế hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng NTM bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ, hiểu đúng đồng thời duy trì phong trào (ngày thứ 7 vì nông thôn mới). Đối với các tiêu chí đã hoàn thành: huyện, xã cần rà soát lại và hoàn thiện; hướng dẫn xã xây dựng hồ sơ thủ tục của 15 tiêu chí đã hoàn thành, đồng thời tổ chức thẩm tra các tiêu chí. Đối với các tiêu chí chưa đạt: BCĐ huyên cần quan tâm hơn trong công tác chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho từng ngành phụ trách các tiêu chí chưa đạt để cùng xã triển khai thực hiện;Phát huy vai trò của ban giám sát đầu tư cộng đồng,đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công và bảo dưỡng các công trình NTM; Đặc biệt là công tác quản lý và sử dụng đường bê tông phải hết sức chặt chẽ để sử dụng lâu dài. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với huyện Bắc Quang xử lý rác thải cho xã, đẩy nhanh tiến độ xây dựngbãi rác tại xã Tân Quang đồng thời làm tốt công tác ổn định tư tưởng cho nhân dân. Hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, cũng như những khó khăn vướng mắc về Trưởng đoàn qua Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh. Đề nghị các ngành, BCĐ huyện Bắc Quang, xã Tân Quang quan tâm triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh; kết luận số 147/TB-KL ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh để xã Tân Quang đạt chuẩn NTM theo kế hoạch./.

Đức Thọ – VPĐP NTM tỉnh 

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò