Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:13:05 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Xã Yên Hà tập trung nguồn lực xây dựng Nông thôn mới

Yên Hà là một trong hai xã của huyện Quang Bình được chọn “về đích” trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2017. Với sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã, từ đầu năm đến nay xã đã huy động các nguồn lực để hoàn thành từng mục tiêu theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Cán bộ, CCVC xã Yên Hà san lấp và đắp nền đường tại thôn Tân Chàng

Để thực hiện đạt các mục tiêu theo tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách tiêu chí tiến hành đánh giá, rà soát hồ sơ các tiêu chí, quyết tâm phấn đấu hết tháng 12.2017 thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM. Bên cạnh đó, để nâng cao công tác tuyên truyền trong xây dựng NTM có sự tham gia của người dân, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã phối hợp với các ngành của huyện tổ chức phát động phong trào “Ngày thứ 7 vì Nông thôn mới”, huy động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Kết quả từ đầu năm đến nay xã đã tổ chức được 4 cuộc ra quân “Ngày thứ 7 vì Nông thôn mới” để thực hiện các nội dung công việc như: San gạt cấp phối mặt đường được 4,7 km với trên 1.011 người tham gia (tương ứng với 1.011 ngày công lao động).

Mặc dù nguồn kinh phí cho xây dựng NTM năm 2017 rất hạn hẹp, xã chỉ được đầu tư 2.037 triệu đồng, nhưng bằng sự linh hoạt xã đã cân đối và bố trí 1.600 triệu đồng hỗ trợ làm 2 công trình đường bê tông nông thôn theo Quyết định 1670 của UBND tỉnh với tổng chiều dài 2,7 km, trong đó tại thôn Trung Thành 1,5 km, thôn Chàng Mới 1,2 km; số tiền còn lại 407 triệu đồng mua 346 tấn xi măng theo chương trình 1 triệu tấn xi măng của tỉnh đầu tư cho 16 đầu điểm đường giao thông với tổng chiều dài 2,98 km và 30 triệu đồng từ ngân sách của huyện để xây dựng mới 1 nhà trụ sở thôn Xuân Hà.Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hoàng Văn Điều, Chủ tịch UBND xã Yên Hà cho biết: Để hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng NTM trong năm nay, xã đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện phụ trách tiêu chí xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện hoàn thành từng tiêu chí. Yêu cầu kế hoạch thật cụ thể, chỉ rõ nội dung công việc, giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn của huyện, trách nhiệm của xã trong tổ chức thực hiện. Kế hoạch chi tiết các ngành nộp về BCĐ xây dựng NTM của huyện qua Văn phòng Nông thôn mới tổng hợp theo dõi. Đối với Ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo các thôn vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất để thực hiện các hạng mục công trình khi được phê duyệt. Phát huy tính sáng tạo và sự tham gia đóng góp của nhân dân nhưng phải đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ trong suốt quá trình thực hiện. Bên cạnh các nội dung công việc xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng Nông thôn mới”, tiếp tục duy trì việc phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, phát huy nội lực trong nhân dân tham gia xây dựng NTM. Vì vậy đến nay xã đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, còn lại các tiêu chí như: Tiêu chí 2 giao thông; tiêu chí 3, thủy lợi; tiêu chí 5, trường học; tiêu chí 6, cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 7, cơ sở hạ tầng thương mại chợ nông thôn; tiêu chí 8, thông tin và truyền thông, nội dung 8.3; tiêu chí 10, thu nhập; tiêu chí 11, hộ nghèo; tiêu chí 16, văn hóa xã đang cố gắng quyết tâm huy động mọi nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ từ nay đến cuối năm...

Có thể nói, bằng sự thống nhất cao, Yên Hà đã và đang tập trung quyết liệt triển khai chương trình xây dựng NTM, huy động tối đa mọi nguồn lực, với sự đồng thuận góp sức của nhân dân, doanh nghiệp đã tạo động lực tinh thần và vật chất to lớn giúp xã nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu từ nay đến cuối năm.

 

 

Nguồn: baohagiang.vn

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò