Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:11:44 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm việc tại xã Việt Vinh

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 11/3/2016 của BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về phân công các thành viên BCĐ phụ trách xã đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020, ngày 18/5/2017, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh đã có buổi làm việc với BCĐ, Ban quản lý NTM xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Dự làm việc có đại diện Văn phòng NTM huyện Bắc Quang và BCĐ, Ban quản lý NTM xã Việt Vinh.

 

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Văn phòng điều phối NTM tỉnh với lãnh đạo xã Việt Vinh 

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo NTM xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình XDNTM trên địa bàn xã, đến nay xã đã đạt được 11/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí đã đạt gồm: Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 3 - Thủy lợi; Tiêu chí số 4 - Điện; Tiêu chí số 8 -Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 10 - Thu nhập; Tiêu chí số 11 -Hộ nghèo; Tiêu chí số 12 -Lao động có việc làm; Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 14 - Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chí số 15 - Y tế; Tiêu chí số 16 - Văn hóa. Còn8 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 5 - Trường học; Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 7 -Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 -Quốc phòng và An ninh.Đồng thời, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã đã ban hành kế hoạch năm 2017 triển khai thực hiện các tiêu chí và phân công cho các thành viên phụ trách; trong đó, phấn đấu năm 2017 xã hoàn thành 02 tiêu chí là: Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm. Qua buổi làm việc BCĐ xã cũng đề xuất việc tăng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM cho xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của BCĐ, BQL chương trình xây dựng NTM xã. Đồng chí cũng đề nghị BCĐ xã tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và các văn bản hướng dẫn mới về chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020; Kiện toàn BCĐ, BQL và Ban phát triển thôn; Rà soát lại các tiêu chí chưa đạt, nhất là tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa;  Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 -Quốc phòng và An ninh để có cơ sở xây dựng kế hoạch, đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019; chủ động triển khai nguồn vốn được phân bổ năm 2017; ban hành quy chế quản lý các thiết bị, máy móc được cấp năm 2016 để đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả cơ chế hỗ trợ của nhà nước...

 

Tuấn Khanh – VPĐP NTM tỉnh

 

 

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò