Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:14:22 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Hà Giang: Nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ tại các xã khu vực nông thôn.

Read more...

Hà Giang: Phát triển các loại hình hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới

Tính đến cuối tháng 3/2012, toàn tỉnh Hà Giang có 670 hợp tác xã (HTX) được thành lập và đi vào hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bước đầu các HTX đã thể hiện được vai trò là chỗ dựa vững chắc trên các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tại các vùng nông thôn trong tỉnh. Theo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2015, một trong 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của các xã là mỗi xã phải thành lập một HTX sản xuất , kinh doanh dịch vụ tổng hợp và hoạt động có hiệu quả.

Read more...

Hà Giang: Thực hiện điểm về cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới

Theo Đề án thực hiện điểm một số nội dung xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh Hà Giang, mục tiêu đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 20% số xã (trong tổng số 42 xã đăng ký XDNTM) và đến năm 2020 có 50% số xã (trong tổng số 89 xã) đạt chuẩn về XDNTM theo tiêu chí của tỉnh.

Read more...

Hà Giang: Xây dựng nông thôn mới ở nơi địa đầu tổ quốc

Là một tỉnh miền núi nghèo có tới 6 huyện diện 30a đang hưởng chính sách hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ, nhưng Hà Giang đang huy động tốt nguồn lực xã hội hóa cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đó không chỉ là sức dân, mà còn là sự đóng góp của các doanh nghiệp, đoàn thể. Sự tuyên dương hay khen thưởng, dù nhỏ nhưng cũng có ý nghĩa khích lệ, động viên và kích thích tinh thần tham gia của các thành phần.

Read more...

Hà Giang: Thực hiện điểm về cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới

Theo Đề án thực hiện điểm một số nội dung xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh Hà Giang, mục tiêu đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 20% số xã (trong tổng số 42 xã đăng ký XDNTM) và đến năm 2020 có 50% số xã (trong tổng số 89 xã) đạt chuẩn về XDNTM theo tiêu chí của tỉnh.

Read more...

Chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang)

Mới đây, ngày 18/8/2012, Agribank tỉnh Hà Giang vừa trao 50 tấn xi măng ủng hộ Chương trình xây dựng nông thôn mới cho xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Read more...

Công nhân viên chức lao động Hà Giang chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 04 –NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV), về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia XDNTM, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Read more...

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò