Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:57:25 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Danh sách các xã đạt chuẩn NTM

1. Trang TTĐT xã Phương Thiện

2. Trang TTĐT xã Phương Độ

3. Trang TTĐT xã Ngọc Đường

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò