Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:52:55 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

THƯ NGỎ CỦA ĐỒNG CHÍ TRIỆU TÀI VINH, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY

Gửi các đồng chí Bí thư Chi bộ thôn, xóm; các già làng, trưởng họ, nghệ nhân dân gian!

Thưa các đồng chí!

Tỉnh Hà Giang, trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như mặt bằng xuất phát điểm thấp, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, tác động tiêu cực từ suy thoái kinh tế thế giới. Đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và phát triển chung của tỉnh nhà. Song với bản lĩnh, tinh thần vượt khó và truyền thồng đoàn kết, gắn bó với quê hương, xuất hiện nhiều cách làm mới có tính đột phá… Được sự lãnh, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, sự điều hành quản lý có hiệu quả của chính quyền địa phương, sự tham gia vào cuộc của các tổ chức đoàn thể quần chúng, sự đồng tình ủng hộ và tham gia của người dân. Tỉnh Hà Giang đã thu được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Trong giai đoạn 2011-2015 toàn tỉnh có 41 xã tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 01 xã đạt 16 tiêu chí, 2 xã đạt 13 tiêu chí, 5 xã đạt 10-12 tiêu chí; 23 xã đạt 6-9 tiêu chí. Diện mạo nông thôn trong các xã này đã có sự đổi thay đáng kể, nhận thức đại bộ phận người dân và cán bộ có nhiều tiến bộ, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng có sự tham gia quản lý chặt chẽ của người dân, cơ cấu, quy mô sản xuất có nhiều chuyển biến theo hướng hàng hóa có quy mô ngày càng lớn, tạo được nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực được khai thác, sử dụng có hiểu quả. Nhiều gia đình, cán bộ đã tham gia đóng góp nhiều công sức, hiến tặng đất đai để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng…Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét.

Tuy vậy, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn; điểm xuất phát thấp, nhu cầu đầu tư lớn, nhưng nguồn lực lại hạn chế, người dân còn nghèo, kinh tế chưa phát triển. Nên việc huy động nguồn lực từ người dân bị hạn chế, nhiều tiêu chí cần phải có quá trình và thời gian như tiêu chí về thu nhập, tiêu chí về tổ chức sản xuất, tiêu chí đường giao thông; Hiểu biết của một bộ phận không nhỏ người dân về xây dựng nông thôn mới hạn chế, chưa nhận thức được việc xây dựng nông  thôn mới là làm cho người dân, vì người dân và do người dân thực hiện.

Tôi cũng như các đồng chí, đồng bào! Vẫn còn thấy rất băn khoăn, trăn trở làm thế nào thực hiện được một làng quê mới vừa giàu, vừa đẹp nhưng vẫn giữ được truyền thống bản sắc văn hóa của các dân tộc, bảo tồn được tài nguyên thiên nhiên, giữ vững môi trường sinh thái... 

Để công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà đạt được kết quả cao hơn, góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nhanh và bền vững hơn, sớm đưa tỉnh Hà Giang thoát khỏi tình trạng một tỉnh nghèo. Trong việc phát triển kinh tế xã hội nói chung, chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng cần có sự đổi mới trong công tác điều hành, quản lý và thực hiện mang tính đột phá. Sự tham gia vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quần chúng và người dân với khí thế thi đua mới, nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Tỉnh Ủy Hà Giang về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Nay Tôi viết bức tâm thư này rất mong muốn các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, xóm; các già làng, trưởng họ, các nghệ nhân phát huy trí tuệ, sự hiểu biết, sự tín nhiệm của nhân dân gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền và thực hiện nông thôn mới tại địa phương mình, nhằm tạo ra một khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực như hiến đất, tham gia đóng góp ngày công, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa để tạo thu nhập cao, với phương châm “ mỗi làng một sản phẩm chủ lực”, tham gia tích cự phong trào “ nhà sạch, vườn đẹp”, thi đua xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng tự quản. Quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng, vận động con em, các cháu trong thôn bản tích học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, truyền thống tốt đẹp của địa phương…Thành phong trào thi đua mới trong xây dựng bản làng, quê hường mình văn minh, giàu đẹp, thay da, đổi thịt từng ngày, cuộc sống ấm no, hạnh phúc trở thành “Làng mới” ngay trên quê hương làng bản mình.

Thư này đến với các đồng chí, đồng bào cũng vào dịp chuẩn bị bước sang năm 2014 và đón xuân Giáp Ngọ, chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; năm mới giành nhiều thắng lợi mới./.

Chào thân ái quyết thắng!

Kính thư

Triệu Tài Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò