Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Sáng ngày 26/12/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã tổ chức họp thẩm định xét công nhận cho 05 xã: Phương Tiến, Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; Tân Bắc, huyện Quang Bình; Kim Ngọc, Hùng An, huyện Bắc Quang;
Chủ trì cuộc họp Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh. Dự có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định; Ban Chỉ đạo các huyện Vị Xuyên; Quang Bình; Bắc Quang và đại diện 05 xã được thẩm định.

Toàn cảnh buổi họp thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM
Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định hồ sơ tiêu chí nông thôn mới; báo cáo của UBMTTQ tỉnh về đánh giá sự hài lòng của người dân tại 05 xã: Phương Tiến, Tùng Bá huyện Vị Xuyên; Tân Bắc huyện Quang Bình; Kim Ngọc, Hùng An huyện Bắc Quang; các tờ trình, báo cáo, biên bản của UBND huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình về đề nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, Theo kết quả báo cáo của các sở, ngành 05 xã đều đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 100% các chỉ tiêu, tiêu chí; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt đều đạt trên 90%; Hội đồng thẩm định đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu với 100% số phiếu đồng ý công nhận 05 xã nêu trên đủ tiêu chuẩn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh từ việc tham gia thẩm định và bỏ phiếu đánh giá; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của người dân 05 xã và 03 huyện trong thực hiện hoàn thành nông thôn mới năm 2019. Đồng chí giao Văn phòng điều phối nông thôn mới hoàn tất thủ tục để báo cáo Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận 05 xã: Phương Tiến, Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; Tân Bắc, huyện Quang Bình; Kim Ngọc, Hùng An, huyện Bắc Quang đạt chuẩn nông thôn mới; yêu cầu Ban thi đua khen thưởng tỉnh hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng các xã. Giao các huyện có xã được công nhận nông thôn mới phối hợp tốt với Văn phòng điều phối tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh hoàn tất các thủ tục kịp thời để lựa chọn ngày công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, gắn với công tác thi đua khen thưởng kịp thời đảm bảo tiết kiệm, trang trọng nhưng hiệu quả, nhằm phát huy được ý chí, trách nhiệm, tinh thần vươn lên của các hộ dân trong xã.
Tuấn Khanh