Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh làm việc tại xã Việt Hồng, Bắc Quang

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-VPĐP ngày 05/4/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Giang về phân công lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, phụ trách 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Để nắm bắt tiến độ triển khai xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 của xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, ngày 03/8/2021, đồng chí Đỗ Tấn Sơn – Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã có buổi làm việc tại Việt Hồng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quang Minh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn theo Quyết định số 198-QĐ/TU, ngày 05/01/2021 của Tỉnh ủy; Đồng chí Hà Việt Hưng - Ủy viên Ban thường Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Bắc Quang; lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM huyện Bắc Quang, cùng Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng Ban quản lý của xã Việt Hồng.
 
Đồng chí Đỗ Tấn Sơn - Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới  tỉnh kiểm tra thực tế  tại xã  Việt Hồng, huyện Bắc Quang
Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe xã báo kết quả triển khai nhiệm vụ đến ngày 31/7/2021. Sau khi nghe báo cáo của xã, đồng chí Đỗ Tấn Sơn đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm chính trị của BCĐ xây dựng NTM huyện, xã về công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức, thực hiện các tiêu chí NTM (đến nay xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, đạt 74%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,76 triệu đồng/người/năm); còn 05 tiêu chí chưa đạt là: tiêu chí số 2- Giao Thông, tiêu chí số 4 - Điện, Tiêu chí số 5- Trường học, Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn Hóa, tiêu chí số 10 - thu nhập. Qua các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đỗ Tấn Sơn - Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã trao đổi, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc và đóng góp ý kiến, định hướng, đề xuất một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt của xã.
Để tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Bắc Quang, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã Việt Hồng cần quyết liệt hơn nữa và có các giải pháp thật cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí trên địa bàn xã, đặc biệt là đối với tiêu chí số 02 về giao thông. Quán triệt và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện, thực hiện nhất quán quan điểm cơ chế thực hiện xây dựng NTM áp dụng theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, để huy động nguồn lực có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn thể người dân trong thực hiện làm đường bê tông nông thôn theo cơ chế tỉnh hỗ trợ xi măng, huyện cân đối bố trí, huy động nguồn lực từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của nhân dân để quyết tâm thực hiện hoàn thành tiêu chí đường giao thông nông thôn.
Đối với các tiêu chí đã đạt, cần rà soát, hoàn thiện thủ tục hồ sơ minh chứng và chủ động mời các phòng ban của huyện thẩm tra để sớm khắc phục các nội dung chưa đạt theo yêu cầu của bộ tiêu chí; đối với các tiêu chí chưa đạt, cần xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng tiêu chí (trong đó, xác định rõ khối lượng; thời gian, lộ trình thực hiện; trách nhiệm của huyện, xã, thôn, của cá nhân và báo cáo kịp thời các phát sinh).
Ngô Thương