Bản Ngò phấn đấu về đích nông thôn mới

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), cùng với các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần (Hà Giang) đã vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất..., hoàn thành 11/19 tiêu chí NTM.

Là xã vùng III với những khó khăn chồng chất, xã Bản Ngò vẫn không ngừng quyết tâm xây dựng NTM, cải thiện đời sống của người dân. Ông Vàng Văn Cương, Chủ tịch UBND xã cho biết, việc xây dựng NTM ở Bản Ngò được tiến hành chủ động, tiêu chí nào thuận lợi sẽ cho triển khai thực hiện trước, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương nhất là nguồn lực từ trong dân để đầu tư phát triển quy hoạch vùng sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo...

Trong những năm gần đây, nông nghiệp của Bản Ngò đã có sự chuyển dịch tích cực sang hướng chăn nuôi, tỷ trọng ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp chiếm ngày càng lớn. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, như: mô hình nuôi trâu, bò, lợn hàng hóa, mô hình trồng sắn cao sản, mô hình trồng mướp đắng rừng... đặc biệt hiện xã đang thực hiện chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng chuối, cỏ chăn nuôi.

 

Với sự tuyên truyền tích cực của cán bộ cơ sở, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng ngô, lúa sang trồng cây dược liệu, phát triển kinh tế hộ gia đình. Điển hình như hộ anh Vàng Văn Tường ở thôn Táo Thượng là một trong những hộ đi tiên phong trong việc đưa cây mướp đắng rừng vào trồng trên diện tích 2000m2. Qua triển khai trồng vụ đầu tiên gia đình anh đã thu về trên 20 triệu đồng từ cây mướp đắng rừng. Ngoài ra, đây cũng là hộ ký tham gia OCOP (chương trình mỗi xã phường một sản phẩm) với dịch vụ nấu rượu kết hợp với nuôi lợn sinh sản cho thu nhập khá.

Mô hình trồng mướp đắng tại thôn Táo Thượng, xã Bản Ngò bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ khảo nghiệm. Nguyễn Quỳnh

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, nhất là sản xuất nông nghiệp được tổ chức thông qua các buổi hướng dẫn tại thôn bản cho nhân dân như: Kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn gia súc, gia cầm; kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng vụ đông xuân, vụ mùa.

Tuy nhiên, là xã có xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tình trạng sản xuất theo hướng kỹ thuật còn chậm nên chất lượng, hiệu quả sản xuất ở Bản Ngò còn nhiều hạn chế, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

Đặc biệt, 2 chỉ tiêu khó khăn nhất là vệ sinh môi trường và thu nhập của người dân vẫn đang là thách thức rất lớn. Tỷ lệ hộ nghèo của Bản Ngò đến nay vẫn ở mức 37%, cơ sở hạ tầng như đường sá, điện, trường học... tuy được đầu tư xây dựng nhưng chưa đạt yêu cầu theo tiêu chí quy định.

Theo ông Vàng Văn Cương, những tồn tại nêu trên nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lực đầu tư còn hạn chế, có nhiều tiêu chí cần phải có thời gian để hoàn thiện. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của thời tiết khí hậu như mưa lớn, hạn hán đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất phát triển và đời sống của nhân dân; địa hình phức tạp, trình độ dân trí không đều, tỷ lệ hộ nghèo cao ảnh hưởng lớn đến việc huy động nguồn lực của nhân dân để thực hiện chương trình.

Tiêu chí môi trường liên quan đến việc thay đổi các tập quán nên không dễ thay đổi. Hiện tại, số hộ gia đình hoàn thành tiêu chí về công trình vệ sinh mới đạt 50%. Đặc biệt, việc vận động bà con di dời chuồng trại gia súc, gia cầm cách xa nơi ở vẫn gặp khó do thói quen, tập quán cũ và người dân có tâm lý sợ mất trâu, bò.

“Việc xây dựng các khu chăn nuôi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó ngoài tập quán còn phải kể đến địa hình và khả năng kinh tế của người dân. Để khắc phục, xã đã ra chủ trương vận động cán bộ, doanh nghiệp chung tay đóng góp, hỗ trợ nguyên vật liệu để cùng bà con làm”, ông Cương chia sẻ.

Ông Cương cho biết, thời gian tới Bản Ngò sẽ tập trung truyền tải chủ trương chính sách, nâng cao nhận thức của người dân; để cho dân bàn, dân làm và hiểu việc xây dựng NTM sẽ từng bước thay đổi cuộc sống của mình. Ngoài ra, xã sẽ tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để hoàn thiện đường sá, trường học cơ sở vật chất khác.

Đến hết 2018, xã Bản Ngò đã đạt được 11/19 tiêu chí xây dựng NTM. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã phấn đấu tiếp tục hoàn thành các tiêu chí về giao thông, điện, trường học... nâng kết quả lên thành 16-17 tiêu chí trong năm 2019.

Theo: trangtraiviet.vn