Xã Yên Thành tập trung thực hiện tiêu chí thu nhập

Theo lộ trình đến cuối năm 2021, xã Yên Thành, huyện Quang Bình sẽ “về đích” Nông thôn mới (NTM). Cấp ủy, chính quyền địa phương đang chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí. Đến nay, xã Yên Thành đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng NTM, 05 tiêu chí chưa hoàn thành đó là: giao thông; trường học; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thu nhập và hộ nghèo. Trong đó, tiêu chí số 10 - thu nhập được coi là một trong những tiêu chí khó thực hiện.
Mô hình nuôi trâu vỗ béo của hộ ông Ma Seo Vềnh - thôn Tân Thượng, xã Yên Thành
Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM. Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Yên Thành đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Thông qua việc tìm các nguồn sinh kế cho người dân, xã đã chủ động hỗ trợ người dân vốn vay, khoa học kỹ thuật nhằm khai thác tối đa những lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tăng hệ số sử dụng đất; xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng gia trại với quy mô vừa và nhỏ. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.
Đến nay, trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, mang lại thu nhập cao như: Mô hình chăn nuôi gà đen thôn Đồng Tâm với quy mô 1.200 con; mô hình nuôi lợn thương phẩm thôn Đồng Tiến, thôn Yên Lập với quy mô con 20 – 30 con; mô hình nuôi trâu vỗ béo thôn Tân Thượng, hôn Thượng Bình với quy mô 10- 30 con. Ngoài ra, trồng rừng hiện cũng là một trong những giải pháp trong phát triển kinh tế mà xã Yên Thành đang khuyến khích người dân thực hiện.
 
Mô hình chăn nuôi gà đen của hộ Đặng Văn Cắng  - thôn Đồng Tâm
Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn; phối hợp với các cấp, các ngành từ huyện đến tỉnh mở các lớp học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn như: nghề trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ. Qua đó, người dân đã biết được các kiến thức về áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi… để nâng cao thu nhập. Hoạt động giao thương, trao đổi, mua bán các mặt hàng nông sản, mặt hàng phục vụ nhân dân trên địa bàn xã thông qua chợ nông thôn ước tính đạt trên 4 tỷ đồng/năm. Xã đẩy mạnh, khuyến khích những lao động qua đào tạo, có tay nghề tham gia lao động tại các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm đem lại thu nhập bình quân 78 triệu đồng/người/năm. Nhờ có các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả thiết thực, có sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường tiêu thụ và tăng nguồn thu nhập cho người dân; khích lệ các hộ đẩy mạnh sản xuất và có hướng vươn lên. Các mô hình chăn nuôi gia trại cũng đang từng bước mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.
 
Mô hình nuôi lợn thương phẩm của hộ gia đình ông Làn Văn Mính  - thôn Đồng Tiến
Đồng chí Lê Thị Hồng Thắng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xác định thu nhập là tiêu chí quan trọng và khó thực hiện, nhất là đối với xã còn nhiều khó khăn như Yên Thành; trong thời gian tới, xã sẽ từng bước khắc phục khó khăn, đồng thời phát huy nội lực, sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân thực hiện đạt tiêu chí thu nhập, cán đích NTM vào cuối năm 2021; xã tiếp tục tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người dân; mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp sạch; chú trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm và triển khai có hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương./.
Phúc Đức