VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI  NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ GIANG

Địa chỉ: Số 1 Đội Cấn, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193 863 126 - Fax: 02193 868 288 - Email: ntm@hagiang.gov.vn
Trưởng ban Biên tập: Đỗ Tấn Sơn – Chánh Văn phòng