Mục tiêu Hà Giang giai đoạn 2011 - 2020

Mục tiêu chung

Xây dựng nông thôn mới Hà Giang có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển các hình thức sản xuất hợp lý; gắn nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; gắn xây dựng nông thôn với đô thị theo quy hoạch, quy tụ dân cử, xây dựng làng văn hóa; giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao.

Mục tiêu cụ thể

- Về quy hoạch và phát triển theo quy hoạch: 100% xã hoàn thành quy hoạch xã nông thôn mới vào năm 2012.

- Về hạ tầng kinh tế - xã hội:

Đến năm 2015 có 20% số xã (40 xã) đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới của tỉnh).

Đến năm 2020 có 50% số xã (89 xã) đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới của tỉnh). Trong đó:

+ Ưu tiên đầu tư cho kết cấu hạ tầng như nhựa hóa, bê tông hóa đường liên xã đối với các xã còn chưa đạt tiêu chuẩn của Bộ giao thông vận tải; bê tông hóa 50% các tuyến đường liên thôn, đường ngõ xóm.

+ 100% số hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố; không còn hộ sống dải rác trên các triền núi cao và vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

+ 70% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, hệ thống thủy lợi cung cấp nước tưới tiêu và hệ thống kênh mương nội đồng được cứng hóa trên 50%.

+ Trên 70% trường học các cấp từ mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia.

+ Về cơ sở vật chất ngành văn hóa: 100% các xóm bản đều có nhà văn hóa cộng đồng, sân bãi thể thao phù hợp. Các xã đều có chợ nông thôn và điểm bưu điện văn hóa xã; 100% các xã sử dụng dịch vụ Internet.

- Về kinh tế và tổ chức sản xuất:

- Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,2 – 1,5 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo các xã giảm từ 8% - 10% năm.

- Trên cơ sở quy hoạch phát triển tổng thể, tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện thâm canh và nâng cao chất lượng thâm canh 100% diện tích gieo trồng cây lương thực. Đảm bảo an ninh lương thực; phát triển lúa, ngô, đậu tương hàng hóa; chuyển diện tích nương bạc mầu sang trồng, thâm canh cỏ; chế biến, dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông; chuyển hướng chăn nuôi sang chăn nuôi hàng hóa tạo dựng thương hiệu các mặt hàng nông nghiệp. Xây dựng các khu chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản tập trung có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

- Mỗi xã có ít nhất một hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; 100% xã có nghề truyền thống được khôi phục và phát triển; tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống các trang trại tại các xã theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung theo lợi thế của từng vùng. Đổi mới về hình thức tổ chức và về nội dung họat động cho các HTX theo hướng HTX kinh doanh tổng hợp. Tổ chức một số chương trình liên kết sản xuất chế biến sản phẩm có sự tham gia của HTX nông dân (hoặc khu trang trại) với doanh nghiệp, nhà khoa học.

- Về văn hóa – xã hội – môi trường: Duy trì 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 100% y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2015, có 30% xã có nghĩa trang nhân dân được xây dựng theo quy hoạch; 100% xã vùng thấp có bộ phận dịch vụ thu gom, xử lý rác thải; 100% trung tâm xã và cụm dân cư có hệ thống thoát nước thải hoàn chỉnh; 50% hộ gia đình có nhà vệ sinh, có chuồng trại gia súc xa nhà; mỗi xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ VH-TT-DL, 100% số xã không có tảo hôn, không có gia đình sinh con thứ 3.

- Về hệ thống chính trị: Đến năm 2015, có 90% cán bộ xã đạt chuẩn; hàng năm có 80% đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% các xã không có khiếu kiện đông người vượt cấp trái pháp luật.