Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:16:21 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng ĐBKK giai đoạn 2014-2016 và giao ban tiến độ chương trình xây dựng NTM

Sáng ngày 08/9/2017, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng ĐBKK giai đoạn 2014-2016 và giao ban tiến độ chương trình  xây dựng NTM.

Tham dự điểm cầu của tỉnh có Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020 chủ trì hội nghị;Đ/c Nguyễn Minh Tiến – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,  Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020 phụ trách lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; Đ/c Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT – Chánh Văn phòng NTM và Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đồng chủ trì; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Phía điểm cầu các huyện, thành phố có các Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, Thường trực HĐND-UBND huyện, thành phố; Bí thư Đảng ủy và chủ tịch UBND các xã thực hiện Đề án xã phát triển toàn diện.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020  phát biểu kết luận Hội nghị

 Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng ĐBKK giai đoạn 2014-2016được đầu tư từ các nguồn lực đã phát huy tác dụng, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự xã hội; Các chính sách hỗ trợ từ kinh phí chương trình MTQG giảm nghèo và các chính sách giảm nghèo khác của Trung ương, của Tỉnh đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với 21 xã phát triển toàn diện từ  37,4% cuối năm 2015 xuống còn 31,64% năm 2016, giảm 5,76% = 797 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020);

Trong 8 tháng năm 2017, Chương trình MTQG xây dựng NTM được các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh, đạt được nhiều kết quả như: Trong xây dựng cơ sở hạ tầngđã nâng cấp và làm mới 397,8 km đường giao thông nông thôn, làm mới 75,7 km đường bê tông nông thôn các loại; Làm mới, cải tạo, nâng cấp được 6,6km kênh mương; Cải tạo,nâng cấp 127phòng học;xây mới 28 nhà văn hóa thôn; Nhân dân hiến 163.658 m2 đất, đóng góp 106.532 ngày công để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất đã triển khai thực hiện được gần 400 mô hình phát triển kinh tế, nhiều xã đã xây dựng phương án liên kết giữa các hộ và doanh nghiệp để phát triển sản xuất với quy mô vừa và nhỏ như trồng dứa, trồng ngô hàng hoá, trồng cây dược liệu tại các huyện 30a, mô hình sản xuất Chè, Cam theo tiêu chuẩn VietGap … các mô hình này đã góp phần tích cực tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân và các hộ gia đình; Công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật được quan tâm thực hiện, các huyện đã mở được 92 lớp dạy nghề ngắn hạn, đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ…giúp cho người dân tham gia nâng cao nhận thức về khuyến nông, trồng trọt, chăn nuôi.

Đến hết tháng 8 năm 2017, toàn tỉnh có 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tương đương 9,6% số xã toàn tỉnh). Cụ thể: huyện Quang Bình có 03 xã đạt chuẩn, huyện Bắc Quang 03 xã đạt chuẩn; Thành phố Hà giang 03 xã đạt chuẩn (đạt 100% số xã thành phố); Huyện Vị Xuyên có 03 xã đạt chuẩn; huyện Yên Minh 01 xã đạt chuẩn; huyện Hoàng Su Phì có 01 xã đạt chuẩn; huyện Bắc Mê có 01 xã đạt chuẩn; Huyện Xín Mần có 01 xã đạt chuẩn; huyện Quản Bạ có 01 xã đạt chuẩn.

Hội nghị đã được nghe các huyện, thành phố, các ngành của tỉnh báo cáo kết quả đạt được trong xây dựng NTM, những khó khăn cần phải giải quyết trong thời gian tới, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá: Đối với Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng ĐBKK đã triển khai nghiêm túc Kết luận của Ban bí thư cũng như của Thủ tướng Chính phủ, gây tạo và xây dựng cách làm điểm để rút kinh nghiệm cho các bước phát triển tiếp theo, tạo tiền đề giúp tỉnh có cách làm ở cơ sở và tổng kết thực tiễn, nâng cao trách nhiệm và sự cố gắng của các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã; về hạn chế: phạm vi thực hiện thí điểm Đề án quá rộng, khó lồng ghép nguồn vốn, công tác lãnh chỉ đạo các cấp không sâu sắc và chưa quyết liệt, tình trạng triển khai còn mang tính áp đặt, kết quả chưa đạt được như mục tiêu đề ra. Đồng chí đề nghị: Nên tiếp tục tổ chức thực hiện đề án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục xin Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện. Đối với Chương trình xây dựng NTM: các ngành, các cấp đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong tổ chức thực hiện, trong thời gian qua đã đào tạo được hệ thống cán bộ quy hoạch kế cận; về hạn chế là quan điểm trong lãnh chỉ đạo của một số địa phương chưa xuyên suốt, chưa nhất quán, việc triển khai chưa trọng tâm trọng điểm, chưa dành sự quan tâm thỏa đáng, việc triển khai ở một số nơi chưa đúng quan điểm chỉ đạo của chương trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm” dẫn đến chất lượng thấp. Đồng chí định hướng nhiệm vụ trong 4 tháng cuối năm 2017: cần nhanh chóng kiện toàn ổn định bộ máy tham mưu từ tỉnh, huyện đến xã, đặc biệt là Văn phòng điều phối NTM của tỉnh phải có bộ máy cán bộ tham mưu chuyên nghiệp; đối với cơ sở, cần xác định rõ vai trò chủ thể tham gia xây dựng NTM, dành sự quan tâm thỏa đáng và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lựa chọn công việc có trọng tâm, trọng điểm; các xã khó khăn nên tập trung vào 3 nội dung chính là thu nhập, đường giao thông, môi trường; thực hiện đúng nguyên tắc của chương trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt trong công tác lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện Đề án xã phát triển toàn diện vùng ĐBKK và Chương trình xây dựng NTM 8 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị Lãnh đạo các huyện, thành phố cần dành thời quan tâm hơn nữa đến Chương trình xây dựng NTM; giao Sở Kế hoạnh và Đầu tư tiếp tục đánh giá Đề án xã phát triển toàn diện vùng ĐBKK có xin ý kiến của các sở ngành, cấp huyện để đề xuất Ban cán sự báo cáo Trường trực Tỉnh ủy để phê duyệt đề án xã phát triển toàn diện vùng ĐBKK đến năm 2020 trong tháng 11/2017.

Giàng Máy – VPĐP NTM tỉnh 

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò