Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:15:58 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Đột phá thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020.

Trong những năm qua, với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiệnnếpsống văn minh trong việc cưới, việc tang, từ đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện nếpsống văn minh phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Điển hình như xã Sảng Tảng, huyện Đồng Văn đã quyết tâm ban hành Đề án “Đột phá thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội giai đoạn 2015-2020”. 

 

Đ/c Hoàng Minh Đức – Bí thư đảng ủy xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn báo cáo kết quả thực hiện Đề án tại Hội thảo tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang gắn với xây dựng NTM

Kết quả tổ chức, triển khai nhiệm vụ Đột phá thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của xã Sảng Tủng từ 2015 đến tháng 6 năm 2017 đã đạt được những kết quả bước đầu, cụ thể như:

Có sự quyết tâm cao trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền xã, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Ngay sau khi ban hành Đề án, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sảng Tủng đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Phân công cho các thành viên BCĐ phụ trách các thôn bản trong việc triển khai, thực hiên Đề án.

Công tác tuyên truyền, vận động luôn được quan tâm thường xuyên và triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú như: sân khấu hóa, hội nghị, họp thôn, ký cam kết, thường xuyên gặp mặt các hộ có đám cưới, đám tang và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân...từ đó có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện nếp sông văn minh. Đảng ủy đã tổ chức hội nghị tuyên truyền lồng ghép với Hội nghị BCH, quán triệt đến cán bộ, công chức và các bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã về nội dung, mục tiêu của Đề án, BCĐ xã đã tổ chức phối hợp Văn hóa xã, ban Tuyên giáo Đảng ủy xã xây dựng được 03 tiểu phẩm tuyên truyền, tổ chức được 34 buổi tuyên truyền tại 15 thôn bản, trường học và tại UBND xã với hình thức xây dựng kịch, tiểu phẩm, tuyên truyền miệng và gặp mặt các hộ dân có đám cưới, đám tang với 1.426 lượt người nghe. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 08 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn huyện Đồng Văn đến cán bộ, đảng viên và nhân dân được 02 cuộc tại xã và 15 cuộc tại thôn bản với 976 lượt người nghe. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của Đề án đến các hội viên, các thôn bản, tuyên truyền tại các hộ gia đình có đám tang được 28 cuộc với 1.297 lượt người nghe. Trong năm 2016, tổ chức ký cam kết với 37 cán bộ, công chức, bí thư chi bộ thôn trong việc gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Năm 2017, tổ chức ký cam kết với 697 hộ gia đình trong việc gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Tổ chức Hội nghị mạn đàm các dòng họ và gặp mặt Trưởng dòng họ trên địa bàn xã. Quan tâm việc gặp mặt các hộ có đám cưới, đám tang để tuyên truyền, vận động các hộ thực hiện nếp sống văn minh. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nhắc nhở, vận động cán bộ, công chức và các bí thư chi bộ thôn trong việc tổ chức các đám cưới, đám tang. Qua đó cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản đã nắm được nội dung, mục tiêu và lợi ích của việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội.

Đối với những người đã ký cam kết, cơ bản đã có chuyển biến như: trong các đám cưới kết hôn đúng độ tuổi, không kết hôn cận huyết thống, việc cưới không còn thách cưới cao; tham dự các đám cưới chỉ chúc mừng bằng tiền mặt, thực hiện việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, khi tổ chức đám cưới đã đi đăng ký kết hôn.

Trong việc tang, những người đã ký cam kết bước đầu đã gương mẫu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang như: tổ chức đám tang hạn chế mổ nhiều gia súc. Mỗi đám tang, đã giảm số lượng giết mổ gia súc từ 5-8 con xuống còn 2 con gia súc. Một số dòng họ dân tộc Mông đã cho người chết vào áo quan. Tổ chức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên tuyên truyền, vận động anh em, gia đình và nhân dân thực hiện tốt việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Có thể nói, đây là một mô hình mới, hiệu quả, có tính đột phá trong cách thức tổ chức, triển khai thực hiện về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với xây dựng nông thôn mới. Hi vọng rằng, với mô hình hiệu quả của xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với địa phương có nhiều người dân tộc Mông sinh sống sẽ có những cuộc trao đổi, học tập cách làm và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

 

Ảnh: Tuấn Khanh; Bài: Giàng Máy – VPĐP NTM tỉnh 

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò