Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:14:49 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Hội thảo nhân rộng mô hình chuyển đổi vườn, đồi tạp sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang

Ngày 18/7/2017, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND huyện Bắc Quang và xã Kim Ngọc tổ chức hội thảo “Nhân rộng mô hình chuyển đổi vườn tạp sang trồng xen canh cây công nghiệp và cây có hiệu quả kinh tế cao”. Chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Tính - Phó Chánh Văn phòng xây dựng NTM tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang; tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTN, Văn phòng NTM các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Kim Ngọc; đại diện lãnh các xã, các hộ gia đình có mô hình chuyển đổi vườn tạp hiệu quả của huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình.

 

Các đại biểu tham quan mô hình trồng dứa tại xã Quang Minh

Đại biểu dự Hội thảo đã được thăm quan một số mô hình phát triển kinh tế chuyển đổi vườn, đồi tạp tại sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao, tại các thôn của xã Quang Minh, huyện Bắc Quang. Tại hội thảo, các Đại biểu đã được trao đổi kinh nghiệm cải tạo vườn đồi tạp nâng cao giá trị sử dụng đất, gia tăng hiệu quả sử dụng đất, giúp cho lãnh đạo các xã có định hướng trong lãnh chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ngày càng hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, làm giàu cho người dân, xoá đói giảm nghèo, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Các cơ chế chính sách về chuyển đổi vườn đồi tạp trên địa bàn các huyện được quán triệt sâu rộng đến mọi tầng lớp cán bộ Đảng viên và nhân dân trên địa bàn nắm rõ. Đồng thời được cụ thể hóa bằng kế hoạch cụ thể nên việc thực hiện luôn được thuận lợi và đúng nội dung và mục tiêu đã đề ra. Kết quả đã thực hiện được một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập cao tại các xã như: Xã Vĩnh Hảo thực hiện tăng hiệu quả sử dụng đất bằng cách cải tạo trên 100 ha vườn tạp, đồi tạpsang trồng cây cam Sành, cam giấy, cây Bưởi… được xem là phù hợp và hiệu quả đến nay đã mang đến cho người dân Vĩnh Hảo thu nhập bình quân mỗi ha cam trong kỳ kinh doanh 200 – 400 triệu đồng/ha. Xã Quang Minh đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi 61 ha vườn, đồi tạp sang trồng Dứa, Cam, Cỏ chăn nuôi.  Xã Vĩ Thượng sau 3 năm thực hiện đã có trên 700 hộ tham gia cải tạo vườn, đồi từ diện tích nhỏ lẻ của nhiều loại cây không giá trị, đến nay, toàn xã đã có trên 380 ha vườn, đồi được cải tạo thay thế bằng các loại cây trồng có giá trị kinh tế đem lại thu nhập trung bình 80 triệu đồng/ha. Xã Yên Hà đã triển khai tại thôn Xuân Hà với số diện tích 86,7ha gồm 44 hộ gia đình tham gia, qua 4 năm tổ chức thực hiện diện tích đồi đã cải tạo từ những diện tích vườn đồi tạp hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như cây chè, cây cam, cây lấy gỗ (xoan, bồ đề,…), với tổng diện tích hơn chuyển đổi trên 700 ha, đã làm tăng giá trị trên một diện tích từ 22 triệu đồng/ha lên 80-85 triệu đồng/ha.Mô hình phát triển cây dứa được Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Giao liên kết với 137 hộ dân xã Phong Quang thực hiện với diện tích là 52 ha.Mô hình trồng cây Sơn ta thực hiện tại xã Trung Thành, Ngọc Linh là 42ha/11 hộ gia đình ước tính cho thu nhập 80 - 100 triệu/ha/năm. Mô hình trồng cây Quế của hộ gia đình ông Lý Văn Huy tại tổ 1 TT. Việt Lâm thực hiện trồng 23,4 ha. Giá trị lợi nhuận sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 80 triệu đồng/ha…

 

Đồng chí Nguyễn Đức Tính - Phó Chánh văn phòng xây dựng NTM tỉnh

phát biểu tại hội thảo

Phát biểu với hội thảo, Đồng chí Nguyễn Đức Tính đề nghị các xãtranh thủ mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và chất lượng cải tạo vườn tạp. Phối hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư phát triển, gắn với xây dựng nông thôn mới.Phát huy thế mạnh về tiềm năng đất đai, lao động… xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết cho quá trình cải tạo vườn tạp từng xã, thị trấn theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo từng giai đoạn, phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kế thừa các giá trị, cách làm truyền thống có hiệu quả, đồng thời phải mạnh dạn đổi mới trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất.Tận dụng triệt để diện tích vườn tạp, đồi tạp không có giá trị hoặc giá trị kinh tế thấp để đưa vào sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao, có thế mạnh cho từng địa phương, khuyến khích phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân.

 

                                                                           Đức Thọ – VPĐP NTM tỉnh 

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò