Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:14:45 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tại xã Đức Xuân (Bắc Quang)

Ngày 8.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn (Đề án 1133) tại xã Đức Xuân (Bắc Quang). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Bắc Quang.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo xã Đức Xuân

Ngày 10.6.2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1133 về việc phê duyệt Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 – 2016, trong đó xã Đức Xuân (Bắc Quang) được lựa chọn là một trong các xã thuộc Đề án. Sau 3 năm thực hiện Đề án, về phát triển kinh tế, xã Đức Xuân thành lập được một Tổ hợp tác sản xuất chè; sản lượng các loại lúa, ngô, lạc tăng thêm gần 100 tấn; thành lập được 14 nhóm cùng sở thích chăn nuôi, trồng trọt; đàn gia súc phát triển ổn định, riêng đàn trâu tăng thêm trên 100 con; thực hiện hiệu quả các mô hình cánh đồng mẫu 5 cùng và khảo nghiệm một số giống cây, con mới… Trong xây dựng NTM, xã bê tông hóa gần 5km đường giao thông nông thôn; xây dựng một nhà làm việc khối đoàn thể của xã, 2 cầu tràn qua suối, 2 nhà văn hóa thôn; toàn xã đạt 5/9 tiêu chí NTM… Thương mại dịch vụ từng bước phát triển, số hộ kinh doanh tăng từ 23 lên 33 hộ. Văn hóa giáo dục được quan tâm, chú trọng, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh từ 6 – 14 tuổi đạt 99,8%, tỷ lệ chuyển lớp đạt 97%; giảm tỷ lệ tăng dân số xuống còn 1,23%; đào tạo nghề được trên 240 lao động nông thôn. Trong xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã thành lập 4 Khối hoạt động theo Đề án như: Nội chính, Kinh tế - tài chính, Văn hóa – xã hội và Tuyên truyền; phát triển được 27 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 229 đảng viên… Tổng nguồn kinh phí lồng ghép, huy động các nguồn vốn cho xã thực hiện Đề án là gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đánh giá tổng quan hiệu quả của Đề án: Qua 3 năm thực hiện, đời sống của người dân, sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương chưa được nâng cao; các mục tiêu của Đề án hầu như chưa thực hiện được…

  

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm Tổ hợp tác sản xuất chế biến chè thôn Phiêng Phầy

Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở và làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Quang và xã Đức Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo các sở, ngành phối hợp rà soát lại các chương trình, đề án đang triển khai để xem xét, đánh giá những đề án đang triển khai có mang lại hiệu quả, có phù hợp với cơ sở để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm; từ kinh nghiệm triển khai đề án này, các đề án đang triển khai phải có sự chỉ đạo thường xuyên, đồng bộ từ tỉnh đến xã, chỉ rõ nguồn lực đầu tư và các nguồn lồng ghép thực hiện; tham mưu cho tỉnh triển khai đề án giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, lãnh đạo xã Đức Xuân cần nghiên cứu kỹ điều kiện tự nhiên, con người của địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển cho xã. Đồng thời thường xuyên xuống các thôn xóm nắm bắt tình hình ở cơ sở để triển khai các nhiệm vụ sát thực tế.

Trong chương trình làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đi thăm Tổ hợp tác sản xuất, chế biến chè, mô hình nuôi trâu, bò nhốt và kiểm tra các tuyến kênh mương phục vụ tưới tiêu trên địa bàn xã Đức Xuân. Sau khi làm việc tại xã Đức Xuân, đồng chí Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Bắc Quang đã đến thăm, kiểm tra tiến độ thi công xây dựng thủy điện Sông Lô 6 tại xã Vĩnh Hảo.


 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra việc xây dựng các kênh mương dẫn nước tưới tiêu trên địa bàn xã Đức Xuân

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành và huyện Bắc Quang kiểm tra tiến độ thi công thủy điện Sông Lô 6

 Nguồn: baohagiang.vn

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò