Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:13:58 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và XDNTM tại huyện Hoàng Su Phì

Sáng ngày 25/07/2017, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các xã của huyện Hoàng Su Phì. Cùng đi có Lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Văn Phòng điều phối NTM tỉnh, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì. Đồng chí đã đi thăm hỏi các gia đình bị thiên tai trong thời gian vừa qua. Đồng chí đánh giá cao sự vào cuộc của huyện trong công tác phòng chống thiên tai đồng thời chia sẻ, cảm thông với huyện. Đồng chí đề nghị huyện làm tốt công tác cảnh báo thiên tai cho người dân để hạn chế thiệt hai do thiên tai, mưa bão gây ra; đề nghị huyện làm tốt công tác hỗ trợ, khắc phục thiệt hại sau thiên tai để đảm bảo đời sống, ổn định sản xuất cho nhân dân, huy động nhân lực đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì.

 

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ làm đường giao thông nông thôn tại thôn Yên Sơn, xã Nậm Ty huyện Hoàng Su Phì 

Sau khi đi kiểm tra thực tế và thăm một số mô hình phát triển kinh tế tại các thôn, đoàn làm việc tại UBND xã. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM của xã Nậm Ty đến hết tháng 7 năm 2017. Xã đã cơ bản hoàn thành 14/19 tiêu chí,còn 05 tiêu chí chưa hoàn thành là: Giao thông, Điện nông thôn, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Hộ nghèo đang triển khai thực hiện.Đối với các tiêu chí chưa đạt, Ban Chỉ đạo NTM huyện đã chỉ đạo các ngành của huyện và ban chỉ đạo xã tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể các tiêu chí theo hướng dẫn, quy định của chương trình, hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến các ngành liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn và hoàn thiện hồ sơ 02 công trình cấp điện tại thôn Yên Sơn và Tả Hồ Piêntrình Sở Công Thương thẩm định; về xây dựng nhà văn hóa xã, đang thực hiện các bước đầu tư theo quy định; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng phương án phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã Nậm Ty xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể, chi tiết. Dự kiến trong tháng 10/2017 tổ chức rà soát, đánh giá. Dự kiến hoàn thành các tiêu chí NTM trong tháng 11/2017.

 

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của BCĐ huyện Hoàng Su Phì trong chỉ đạo điều hành, nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Nậm Ty trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM đặc biệt là công tác xây dựng cơ sở hạ tầng. Để xã Nậm Ty cán đích NTM theo kế hoạch, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đối với 5 tiêu chí chưa đạt, BCĐ xây dựng NTM huyện, xã lập kế hoạch cụ thể, chi tiết, thời gian hoàn thành gửi các ngành để phối hợp thực hiện; các thành viên BCĐ huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho huyện xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để đưa ra giáp pháp tháo gỡ, đồng thời triển khai có hiệu quả các nguồn vốn đã được phân bổ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Các thành viên BCĐ huyện hướng dẫn, kiếm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nội dung thuộc các tiêu chí chưa đạt. Đôn đốc các đơn vị thi công và nhân dân đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; thi công các tuyến đường trục xã, trục thôn, liên thôn, đường vào hộ gia đình đảm bảo đúng tiến độ, trong quá trình thực hiện, chất lượng công trình phải được đặt lên trên hết. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện phụ trách các tiêu chí tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã, khối lượng đã thực hiện, khối lượng công việc còn phải thực hiện. Từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong thời gian tới để xã Nậm Ty đạt chuẩn NTM theo kế hoạch./.

 

Đức Thọ – VPĐP NTM tỉnh 

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò