Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:13:32 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Xã Đạo Đức hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

Đạo Đức là xã đầu tiên hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong 7 xã của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017; Để đạt được 19 tiêu chí, xã Đạo Đức đã phát huy tốt sức mạnh nội lực từ cộng đồng dân cư và huy động nguồn lực từ bên ngoài; đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo các cấp, các ngành chuyên môn từ tỉnh đến huyện.

 

 

 

Điện lực huyện Vị Xuyên tiến hành kéo dây dẫn căng vượt đường ô tô

 

Tháng 6 năm 2017, huyện Vị Xuyên đã có văn bản đề nghị các ngành của tỉnh tổ chức thẩm định; qua thẩm định đánh giá của các ngành còn tiêu chí số 4 – Điện chưa đạt. Theo Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công thương quy định về Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 có nhiều quy định bảo đảm an toàn, trong đó có quy định: dẫn về hộ gia đình sau công tơ điện và công tơ điện: Dây dẫn căng vượt đường ô tô - Có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp, có dây văng đỡ dây, khoảng cách an toàn tới đất kiểm tra theo tiêu chuẩn đường dây hạ áp; Kết cấu sau công tơ điện và loại công tơ: Cột đỡ trung gian - Loại cột: Gỗ hoặc tre, cao ≥ 4,0m, đường kính ≥ 80mm.

 

 

 

Cột đỡ trung gian bằng bê tông cốt thép đã được thay thế các cột tre, gỗ

 

Ngay sau khi biết được kết quả thẩm định của các ngành trong đó có tiêu chí số 4 - Điện chưa đạt; Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Vị Xuyên, xã Đạo Đức đã họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo các ngành trong huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm: nhà nước hỗ trợ xi măng, sắt cho các nhóm hộ (từ 5 hộ trở lên), đối với các hộ đơn lẻ hỗ trợ 50 kg xi măng/1 cột; ngành điện của huyện hỗ trợ kéo dây dẫn căng vượt đường ô tô và nhân công chuyển đường dây từ cột tre, gỗ sang cột bê tông cho các hộ gia đình; nhân dân đóng góp vật liệu cát, sỏi và tổ chức đổ cột bê tông, dựng cột. Sau một tháng triển khai thực hiện 241 cột bê tông cốt thép đã được dựng lên thay thế các cột tre, gỗ không đạt tiêu chuẩn, các đường dây điện cũng được gom lại gọn gàng hơn, góp phần làm cho bộ mặt đường làng, ngõ xóm khang trang. Đến nay xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên chính thức đạt 19/19 tiêu chí NTM, đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 theo đúng kế hoạch./.

 

   

Tuấn Khanh – VPĐP NTM tỉnh

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò