Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:13:15 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Kết quả xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017,  Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác tuyên truyền về chương trình nông thôn mới được các cơ quan báo, đài truyền thanh, truyền hình của tỉnh, của huyện xây dựng và phát sóngtrên 1.000 tin thời sự, chuyên trang, chuyên mục về Chương trình xây dựng nông thôn mới; Phổ biến văn bản được trên 900 lượt; Tổ chức tuyên truyền về Chương trình nông thôn mới tại các buổi họp chợ, họp thôn được 74.658 buổi, lắp đặt 511 pa nô, biển tường tranh cổ động tuyên  truyền về xây dựng NTM.

 

Xã Cốc Rế,  huyện Xín Mần tổ chức ra quân làm đường đại đoàn kết

Các huyện, thành phố đã tổ chứctrên bốn trăm đợt ra quân xây dựng nông thôn mới điển hình như: huyện Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Quang, Yên Minh đã tổ chức được nhiều đợt ra quân xây dựng NTM làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình.

Việc ban hành các cơ chế chính sách về chương trình được các sở, ngành tích cực thực hiện. Đến nay, VPĐP nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành: quyết định về Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020; Đề án hỗ trợ xi măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng NTM theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm đến năm 2020; quyết định quy định về quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ NSNN theo cơ chế đặc thù đối với dự án ĐTXD, thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020; quyết định Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế định hình đối với một số công trình áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2017-2020 để các ngành, các huyện, xã có căn cứ thực hiện.

Việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là Đề án hỗ trợ xi măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhân dân các xã đã tích cực mở mới đường đất, đá được 97.165m; tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn được 257.760 m; làm mới 36.003 m đường bê tông nông thôn, xây dựng 75 phòng học, 13 nhà văn hóa thôn...  Nhân dân đã hiến 209.885 m2 đất, đóng góp 101.102 ngày công lao động cho Chương trình. Phát triển sản xuất, tạo thu nhập cho người dân được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm triển khai các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tạo thu nhập được xây dựng, phát triển và nhân rộng, nhiều hợp đồng liên doanh, liên kết trong phát triển sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao trong 6 tháng đã thực hiệnđược 248 mô hình phát triển kinh tế.

 

Xã Du Già, huyện Yên Minh tổ chức ra quân mở mới đường giao thông nông thôn

 

Phấn đấuđến cuối năm 2017 có 7 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (xã Đạo Đức và Phú Linh của huyện Vị Xuyên; xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; xã Tân Quang, huyện Bắc Quang; xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì; xã Tiên Yên và Yên Hà, huyện Quang Bình), các xã còn lại phấn đấu tăng từ 1 đến 2 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu này, các cấp các ngành cần tập trung vào cuộc quyết liệt,đặc biệt là cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở có ý nghĩa quyết định đến sự thành công, tiến độ và kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với đối tượng để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chương trình. Làm tốt công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp một cách bền vữngđổi mới cơ cấu sản xuất với phương châm “mỗi một sản phẩm sản xuất chính” để không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân địa phương../.

 

Đức Thọ – VPĐP NTM tỉnh 

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò