Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:12:48 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Cần thêm nguồn lực đầu tư trong xây dựng Nông thôn mới ở Đồng Văn

Thời gian qua, Chương trình xây dựng Nông thôn mới (XD NTM) ở huyện Đồng Văn đã có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính người dân thông qua những chương trình, việc làm cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần và vật chất của người dân ngày một được cải thiện; mức sống, hưởng thụ văn hóa giữa khu vực nông thôn và thành thị ngày một được rút ngắn. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn khá khiêm tốn so với mục tiêu đề ra do những yếu tố khách quan, chủ quan, là lực cản lớn cho sự phát triển của huyện. Thực hiện Chương trình XD NTM, ngay từ đầu năm 2017, huyện Đồng Văn chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào thi đua, lựa chọn đăng ký hộ dân thực hiện nội dung theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 8 lời căn dặn của Bác đối với nhân dân Hà Giang; thực hiện phong trào “Gia đình 5 không 3 sạch”, vận động hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XD NTM, đô thị văn minh”. Người dân các xã, thị trấn chủ động di dời chuồng trại gia súc ra xa nhà, trồng cây cảnh quan, làm công trình vệ sinh, láng sân, bó láng nền nhà. Việc khôi phục văn hoá dân tộc truyền thống cũng được quan tâm hơn, hầu hết ở các xã, thôn, xóm đã thành lập được Hội Nghệ nhân dân gian hoạt động theo quy ước, hương ước.

 

Làm đường giao thông nông thôn tại thôn Lao Xa, xã Sủng Là (Đồng Văn)

Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Đồng Văn dành nguồn lực, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình mở mới và đổ bê tông mặt đường với chiều dài 1,2 km tuyến đường từ thôn Há Súng đi thôn Xà Lủng B, xã Phố Cáo; đổ bê tông mặt đường với chiều dài 3,5km từ thôn Đoàn Kết, thị trấn Đồng Văn đi thôn Há Đề A + B, xã Tả Lủng. Hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thi công tuyến đường liên thôn Sáy Sà Phìn - Tả Giao Khâu, xã Lũng Cú dài 2,3km với tổng kinh phí thực hiện là 7 tỷ đồng, bằng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu XD NTM. UBND huyện đã ban hành kế hoạch phân bổ kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với tổng số 2.500 tấn xi măng được phân bổ cho 10 xã, kinh phí thực hiện tương ứng 4 tỷ đồng, đồng thời xây dựng hồ sơ thực hiện nâng cấp, cải tạo 9 trường học của các xã trên địa bàn để đạt chuẩn về giáo dục giai đoạn 2017 - 2020, tổng kinh phí thực hiện khái toán là trên 18 tỷ đồng. Tiến hành rà soát, đề xuất đầu tư xây mới và sửa chữa 5 Nhà văn hóa thôn tại xã Lũng Cú.

Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư hạn chế nên kết quả thực hiện các tiêu chí trong XD NTM đạt thấp. Đến nay, trên địa bàn huyện chỉ có 2 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí giao thông là Sà Phìn, Sủng Là; có 8/17 xã đạt chuẩn tiêu chí điện nông thôn; có 5/19 xã, thị trấn đạt tiêu chí chợ nông thôn. Phấn đấu đến hết năm 2017, xã Lũng Cú đạt 15 tiêu chí trở lên, xã Sà Phìn đạt 10 tiêu chí, Sủng Là đạt 15 tiêu chí; các xã, thị trấn còn lại đạt trên 6 tiêu chí. Trong số các tiêu chí khó đạt nhất đối với cấp xã hiện nay là tiêu chí về thu nhập, môi trường và tỷ lệ hộ nghèo. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2020, huyện Đồng Văn phấn đấu đưa xã Sủng Là và Lũng Cú đạt chuẩn XD NTM. Nhưng nhìn vào thực tế hiện nay, để đạt được mục tiêu này là điều không dễ nếu không có sự đầu tư thêm về nguồn lực cùng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng và người dân.Xã Sủng Là được huyện chọn là xã điểm trong XD NTM, nhưng từ năm 2015 đến nay, do nguồn ngân sách hạn hẹp, xã cũng chỉ được Nhà nước đầu tư xây dựng 3 Nhà văn hóa tại các thôn Sáng Ngài, Pù Chừ Lủng và Mo Pải Phìn. Việc huy động nguồn lực trong dân đóng góp tiền của, vật chất xây dựng NTM ở xã hầu như không thể thực hiện được bởi tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã chiếm tới trên 60%. Mặc dù xã đã triển khai đầy đủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất để tăng thu nhập nhưng kết quả đạt được cũng chưa nhiều. Hết năm 2016, bình quân thu nhập theo đầu người của xã cũng chỉ đạt trên, dưới 12 triệu đồng/người/năm, còn cách xa tiêu chí đạt chuẩn XD NTM là 18 triệu đồng/người/năm.

Xác định rõ những khó khăn, hạn chế trong XD NTM để từ đó có hướng đi phù hợp, trong đó phát huy sức mạnh tổng hợp, sử dụng linh hoạt, có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư được lồng ghép từ các chương trình, dự án là giải pháp để huyện Đồng Văn rút ngắn khoảng cách, từng bước thực hiện thành công mục tiêu XD NTM.

Nguồn: baohagiang.vn

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò