Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:37:07 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Xây dựng nông thôn mới tại các xã biên giới tỉnh Hà Giang

Tỉnh Hà Giang có 07 huyện biên giới, trong đó có 06 huyện nghèo được hưởng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Toàn tỉnh có 141 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, trong đó có 32 xã biên giới.Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 toàn tỉnh là 38,75%, trong đó tại 06 huyện nghèo, tỷ lệ nghèo chiếm trên 60%.

Từ năm 2011, tỉnh Hà Giang đã tổ chức triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 177 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đến hết năm 2016, có 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt 15-18 tiêu chí, 24 xã đạt 10-14 tiêu chí, 132 xã đạt 5- 9 tiêu chí và còn 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Đối với 32 xã biên giới, số tiêu chí đạt được còn rất thấp: chưa có xã đạt đến 15 tiêu chí; có 4 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 28 xã còn lại đạt từ 5-9 tiêu chí. Các tiêu chí khó đạt của các xã này chủ yếu là: tiêu chí Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập và Hộ nghèo.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng biên giới của tỉnh Hà Giang thường gặp rất nhiều khó khăn, trong đó nổi bật là: Các xã biên giới hầu hết xa trung tâm huyện, đường giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng không đồng bộ; địa hình phức tạp, độ dốc lớn, nguy cơ sạt lở cao; nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, manh mún; nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng rất lớn trong khi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới rất hạn chế, chủ yếu trông chờ vào sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Việc huy động sự đóng góp từ nhân dân cũng còn hạn chế do tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập thấp...

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Chánh VPĐP nông thôn mới trung ương (đứng giữa) khảo sát XDNTM tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (tháng 5/2017)

Từ những điều kiện cụ thể của địa phương, việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các xã biên giới ngoài việc vận dụng sáng tạo những chủ trương, chính sách được Đảng và Nhà nước ban hành còn có những phương thức, cách làm riêng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2015, có chia ra chỉ tiêu theo từng vùng như: các huyện vùng cao phía Bắc, các huyện vùng cao phía Tây.... Đến giai đoạn 2016-2020, căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hà Giang có chia ra chỉ tiêu theo từng vùng như: Các xã vùng 135 và các xã còn lại...; vận dụng các phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc vào xây dựng tiêu chí nhà ở dân cư, nhà văn hóa cộng đồng...

Trong quá trình thực hiện Chương trình, VPĐP NTM tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các hướng dẫn thực hiện tiêu chí cho toàn tỉnh, trong đó hướng dẫn cụ thể các xã xây dựng NTM vùng biên giới và các xã đặc biệt khó khăn để các xã thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Điển hình như Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành quy định về quản lý, lập dự án, thanh quyết toán các công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2020; trong đó các định mức nhà nước hỗ trợ để thực hiện các công trình đường bê tông nông thôn, kênh mương, cấp nước, nhà văn hóa thôn... cũng được áp dụng riêng định mức nhà nước hỗ trợ cho các xã vùng 30a và xã, thôn khu vực đặc biệt khó khăn (các xã này hầu như được hỗ trợ 100% chi phí trực tiếp); các xã còn lại chỉ được hỗ trợ khoảng 75%...

Ngoài ra, tại các xã biên giới, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục được triển khai thường xuyên nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong điều kiện khó khăn về nguồn lực, tỉnh đã chỉ đạo và triển khai thực hiện việc lồng ghép các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, dự án khác đang triển khai thực hiện trên địa bàn cho xây dựng nông thôn mới; triển khai nhiều cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn...

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hà Giang phấn đấu có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong tổng số 09 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn, có 02 xã biên giới là xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn và xã Phú Lũng, huyện Yên Minh.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang là một nhiệm vụ rất khó khăn, đặc biệt là tại các xã biên giới, cũng là các xã thuộc khu vực đặc biệt khó khăn của tỉnh. Để có thể thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới, ngoài sự cố gắng phấn đấu chung của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc, tỉnh Hà Giang rất cần sự chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét xây dựng, ban hành cơ chế đặc thù riêng cho các xã biên giới về nguồn vốn, chính sách hỗ trợ trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nói riêng cũng như phát triển kinh tế - xã hội của các xã biên giới nói chung, nhằm giảm bớt sự chênh lệch giữa các xã biên giới với các xã nội địa.

 

Nguyễn Hằng – VPĐP NTM tỉnh

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò