Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:37:38 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Kiểm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Mậu Duệ và Đông Hà

Thực hiện kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh về kiểm tra các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014 đến hết năm 2015.

Ngày 06/6/2017, các sở: Văn hóa, Thể thao vào Du lịch; Xây dựng; Giáo dục Đào tạo; Nội vụ và Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã kiểm tra và làm việc tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh. Tham dự buổi làm việc có Văn phòng nông thôn mới, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục Đào tạo của huyện; Ban chỉ đạo NTM xã.

Xã Mậu Duệ được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Từ khi đạt chuẩn đến nay, xã đã thực hiện được một số công việc sau: đối với tiêu chí giao thông, đường trục thôn được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải tăng 2,2 km; đường ngõ xóm mở mới được 1,3 km đường đất; đối với tiêu chí thủy lợi, tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa tăng 2%; đối với tiêu chí giáo dục, 3 điểm trường đã được sửa chữa đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, tăng 9,6%; tuy nhiên đối với tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, có 2 HTX giải thể do hoạt động không hiệu quả.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các thôn, các sở, ngành đã có một số ý kiến đề nghị với xã như: đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: nhà văn hóa xã cần bổ sung 2 phòng chức năng; các nhà văn hóa thôn cần bổ sung nhà vệ sinh, bể nước, bộ trang trí (bục, bệ, phông, khẩu hiệu); đối với tiêu chí nhà ở dân cư: một số hộ còn để chuồng trại gần nhà, xã cần vận động các hộ gia đình chuyển chuồng trại ra xa nhà; đối với các nhà chưa đạt chuẩn cần thường xuyên kiểm tra.

BCĐ nông thôn mới xã Mậu Duệ tiếp thu và sẽ tiếp tục vận động bà con chỉnh trang nhà cửa, ăn ở hợp vệ sinh; xã mong muốn các HTX được quan tâm xây dựng thương hiệu, vay vốn để hoạt động; đề nghị tỉnh quan tâm cân đối vốn để xã trả nợ đọng xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng 2 tuyến đướng liên thôn.

Ngày 7/6, sở Văn hóa, Thể thao vào Du lịch; sở Nội vụ và Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã kiểm tra và làm việc tại xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, là xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Từ khi đạt chuẩn đến nay: đối với tiêu chí giao thông, xã đã xây dựng thêm công trình lát đá vỉa hè, làm cống thoát nước và đèn điện cao áp khu Tráng Kìm và hoàn thiện cứng hóa 107 m đường vào bãi rác thôn Thống Nhất; đối với tiêu chí giáo dục, trường THCS được đầu tư thêm 01 nhà hiệu bộ, kè đằng sau trường học và 01 điểm trường Mầm non.

 

Kiểm tra và làm việc tại xã Đông Hà, huyện Quản Bạ

Sau khi kiểm tra thực tế, các sở có một số ý kiến như sau: đề nghị xã quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo đúng quy định của quyết định 06 của Bộ Nội vụ; bố trí các phòng chức năng của nhà văn hóa xã, bổ sung các dụng cụ thể thao, sửa chữa, xây dựng nhà vệ sinh của nhà văn hóa thôn Cốc Mạ.

BCĐ NTM xã Đông Hà nghiêm túc tiếp thu, chấn chỉnh trong việc quản lý hồ sơ; đề nghị tỉnh, huyện quan tâm cấp kinh phí để xây dựng khu thể thao xã, khu thể thao của 4 thôn, sửa chữa nhà văn hóa thôn Cốc Mạ, các hạng mục của chợ xã.

 

                                                               Nguyễn Hằng – VPĐP NTM tỉnh 

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò