Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:11:35 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Quy định thanh quyết toán theo cơ chế đặc thù

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 26/04/2017 Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo quyết định của UBND tỉnh về Quy định quản lý, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017 -2020. Chủ trì hội nghị, đồng chí Hà Việt Hưng – Giám đốc Sở Tài chính; Tham dự có Lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành: Xây dựng; Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh, VPĐP Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Lãnh đạo UBND 11 huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo 22 xã trên địa bàn tỉnh (mỗi huyện, thành phố 2 xã).


 Đồng chí Hà Việt Hưng - Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Tài chính đã thông qua dự thảo quyết định của UBND tỉnh về Quy định quản lý, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017 -2020.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận của Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các Sở, ngành và Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện; UBND một số xã về những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện Quy định quản lý, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án đầu tư xây dựng thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2017 -2020.

Các ý kiến tập trung chủ yếu đề xuất với tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nâng định mức hỗ trợ đối với một số dự án đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017 -2020. Đồng thời cũng đề nghị sở Tài chính xem xét hướng dẫn Quy định quản lý, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017 -2020 cụ thể hơn để thuận lợi cho quá trình triển khai, thực hiện tại các xã.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, Sở Tài chính sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Quy định quản lý, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017 -2020 và báo cáo Ủy ban dân tỉnh trong thời gian sớm nhất./.

 Đức Thọ -  VPĐPNTM tỉnh

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò