Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:34:45 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Giới thiệu

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kết luận phiên họp.

Phiên họp tháng 5 tiến hành xem xét, thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ; báo cáo kết quả thực hiện chương trình XDNTM 4 tháng đầu năm; thông qua dự thảo văn bản triển khai XDNTM theo phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh ta đã hoàn thiện công tác kiện toàn BCĐ chương trình XDNTM. Theo đó, BCĐ cấp tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Nông - lâm nghiệp giữ chức Phó trưởng ban Thường trực; Giám đốc Sở NN-PTNT làm Phó trưởng ban phụ trách lĩnh vực sản xuất, nâng cao thu nhập; bổ sung thêm 2 Phó trưởng BCĐ gồm Trưởng BTG Tỉnh ủy phụ trách công tác tuyên truyền; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phụ trách khối đoàn thể. Cấp huyện, thành phố, cũng kiện toàn BCĐ do đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy làm Trưởng ban.

Thực hiện nội dung đột phá XDNTM, các huyện, thành phố đã tổ chức phát động "Nhà sạch, vườn đẹp" gắn với ra quân làm đường bê tông nông thôn. Hiện có 176/176 xã hoàn thành đồ án quy hoạch, 73 xã công bố quy hoạch NTM, phê duyệt 50 đề án xã NTM. Các huyện, thành phố làm được trên 14km đường bê tông nông thôn, mở mới gần 24km đường giao thông, xây dựng 520 bể nước, láng bó trên 340 nền nhà, vận động nhân dân hiến gần 6 nghìn m2 đất, góp gần 33 nghìn ngày công XDNTM; triển khai mô hình hỗ trợ sản xuất, chuyển giao KHKT, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất...

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định: Việc kiện toàn BCĐ chương trình XDNTM là quyết định sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế, sự phân công thành viên BCĐ chuyển từ phụ trách địa bàn sang phụ trách theo tiêu chí đã khẳng định rõ vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với XDNTM. Quy chế làm việc của BCĐ đã thống nhất được phương pháp, lề lối làm việc, tính pháp lý của văn bản, quy định rõ trách nhiệm của BCĐ, Thường trực BCĐ đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan Thường trực BCĐ cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tại phiên họp, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh quy chế làm việc để triển khai trong thời gian sớm nhất.

Thiên Thanh

Ý kiến phản hồi
Thư điện tử:
Tiêu đề:
Nội dung:

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò