Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:53:18 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 971 /UBND-NNTNMT
2013-04-15
Về việc dự thảo quy định  về chính sách hỗ trợ và quản lý ĐTXD kết cấu hạ tầng NTM giai đoạn 2013 - 2020

Công văn
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò