Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:54:19 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 142 /TB-UBND
2013-07-31
Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại cuộc họp thông qua dự thảo Đề cương lập dự án các xã biên giới phát triển toàn diện

Thông báo
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò