Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:55:17 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 359/KH-UBND
Kế hoạch số 359/KH-UBND của UBND tỉnh v/v phát động phong trào vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng Chiến dịch làm cho môi trường sạch hơn năm 2017
2017-09-18

Kế hoạch số 359/KH-UBND của UBND tỉnh v/v phát động phong trào vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng Chiến dịch làm cho môi trường sạch hơn năm 2017

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò