Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:15:25 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số: 1391/QĐ-UBND
Quyết định số: 1391/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang v/v công nhận xã Đạo Đức đạt chuẩn NTM năm 2017
2017-07-26
Nguyễn Văn Sơn

Quyết định số: 1391/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang v/v công nhận xã Đạo Đức đạt chuẩn NTM năm 2017

Quyết định
NTM
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò