Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:15:14 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 1148/QĐ-UBND
Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Hà Giang V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện CTMTQG XDNTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2017-06-22

Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Hà Giang V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện CTMTQG XDNTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thông báo
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò