Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:34:29 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 870/QĐ-UBND
Quyết định số 870/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang Ban hành quy định về quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng, thuộc chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2017 - 2020
2017-05-17

Quyết định số 870/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang Ban hành quy định về quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng, thuộc chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2017 - 2020

Thông báo
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò