Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:45:29 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 02/HD-VPĐP
Hướng dẫn số 02/HD-VPĐP thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và XDNTM theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2017-04-26

Hướng dẫn số 02/HD-VPĐP thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và XDNTM theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Hướng dẫn
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò