Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:38:56 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 592/QĐ-UBND
Quyết định số 592/QĐ-UBND v/v ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Hà Giang năm 2016-2020
2017-04-11

Quyết định số 592/QĐ-UBND v/v ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Hà Giang năm 2016-2020

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò