Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:34:06 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 466/QĐ-UBND
Quyết định Số 466/QĐ-UBND v/v phân bổ nguồn vốn thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2017
2017-03-24

Quyết định Số 466/QĐ-UBND v/v phân bổ nguồn vốn thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2017

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò