Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:32:37 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số: 45/QĐ-TTg
Số: 45/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình KH và CN phục vụ Chương trình XDNTM giai đoạn 2016 - 2020
2017-01-12
Vương Đình Huệ

Số 45/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình KH và CN phục vụ Chương trình XDNTM giai đoạn 2016 - 2020;

Thông báo
Văn bản pháp quy Trung ương

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò