Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:34:42 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 01/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức lễ phát động triển khai Đề án hỗ trợ một triệu tấn xi măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng nông thôn mới
2017-01-03

Kế hoạch tổ chức lễ phát động triển khai Đề án hỗ trợ một triệu tấn xi măng để đầu tư hạ tầng nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Kế hoạch
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò