Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:39:11 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 3193/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 v/v thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
Số 3193/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 v/v thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
2016-12-20

Số 3193/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 v/v thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò