Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:40:41 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số: 2992/QĐ-UBND V/v công nhận xã Minh Ngọc đạt chuẩn NTM năm 2016
Số: 2992/QĐ-UBND V/v công nhận xã Minh Ngọc đạt chuẩn NTM năm 2016
2016-11-30

Số: 2992/QĐ-UBND V/v công nhận xã Minh Ngọc đạt chuẩn NTM năm 2016

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò