Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:29:55 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 2897/QĐ-UBND
Quyết định số 2897/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020
2016-11-21

Quyết định số 2897/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020

Quyết định
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò