Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:26:39 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 2615/QĐ-UBND
Quyết định số 2615/QĐ-UBND tỉnh V/v công nhận xã Khuôn Lùng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016
2016-10-31

Quyết định số 2615/QĐ-UBND tỉnh V/v công nhận xã Khuôn Lùng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò