Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
00:27:19 Thứ năm, ngày 29/06/2017

Văn bản

Số 283/Kh-UBND
Kế hoạch số 283/KH-UBND xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020
2016-11-10

Kế hoạch số 283/KH-UBND xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò