Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:28:35 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 268/KH-UBND
Kế hoạch số 268/KH-UBND triển khai Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
2016-10-25

Kế hoạch số 268/KH-UBND triển khai Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò