Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:04:45 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 2464/QĐ-UBND
Quyết định Số 2464/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2014-11-26

Quyết định Số 2464/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò