Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:50:43 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 2983/UBND-NNTNMT
Tập trung hoàn thành 1 phần khu dự án 193 xã Tân Trịnh
2013-09-20

Tập trung hoàn thành 1 phần khu dự án 193 xã Tân Trịnh

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò