Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:47:30 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số: 178/VPĐP-PCS
Số: 178/VPĐP-PCS V/v tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.
2016-10-10

Số: 178/VPĐP-PCS V/v tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Công văn
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò