Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:38:58 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 168/TB-UBND thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại Hội nghị sơ kết nhân rộng mô hình HTX thôn Trang, xã Việt Lâm
Số 168/TB-UBND thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại Hội nghị sơ kết nhân rộng mô hình HTX thôn Trang, xã Việt Lâm
2016-08-22

Số 168/TB-UBND thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại Hội nghị sơ kết nhân rộng mô hình HTX thôn Trang, xã Việt Lâm

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò