Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:44:32 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 02/HD-VPĐP Hướng dẫn triển khai nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
Số 02/HD-VPĐP Hướng dẫn triển khai nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
2016-08-04

Số 02/HD-VPĐP Hướng dẫn triển khai nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò