Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:48:14 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Kế hoạch số 59-KH/TU, tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang đến năm 2020
Kế hoạch số 59-KH/TU, tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang đến năm 2020
2016-05-19
Triệu Tài Vinh

Kế hoạch số 59-KH/TU, tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang đến năm 2020

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò